VAD ÄR LEADER HÖGA KUSTEN OCH VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner.  Vi kan stötta projekt som är ett samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter med upp till 90%. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, landstinget, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Ansöker gör du genom processen som du hittar nedan. Slå oss gärna en signal om du har en idé eller funderingar på ett framtida projekt>>

FYRA STEG TILL DITT PROJEKT

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras. Klicka på ikonerna här nedanför för information om vad som gäller i de olika stegen.

Förstudier för ett hållbart Höga Kusten

Har ni en idé som kan göra platsen där ni bor bättre och mer hållbar? Nu går det att söka våra populära förstudiestöd, upp till 60 000 kr! Förstudien ska utreda förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten.

Läs mer om hur ni går till väga Här>>

Filmer från Landsbygdskväll Höga Kusten

I samband med Landsbygdskvällen 2021 besökte vi fyra platser runt om i Höga Kusten. I filmerna nedan träffar vi personer och organisationer i Häggdånger, Nordingrå, Lillterrsjö och Sidensjö  som alla bidrar till ett engagerat och livskraftigt Höga Kusten.

Se filmer från besökan Här>>

Strategin är inskickad!

Den 13 oktober 2021 skickade Leader Höga Kusten in den strategi som ska ligga till grund för vårt arbete 2023 och framåt till Jordbruksverket.

Läs mer Här>>

Remiss för Leader Höga Kustens strategi 2023-2030

Under våren har vi arbetat med kommande leaderstrategi tillsammans med representanter för ideell, privat och offentlig sektor. Nu skickar vi strategin för remiss och ber om era synpunkter.

Läs mer Här>>

Lyckat landsöverskridande samarbete i Kvarkenområdet

Projektet Song writers of Kvarken är i full rulle och det goda samarbetet mellan de svenska och finska sidorna har fungerat så bra att spännande effekter av projektet är redan på gång.

Läs mer Här >>

Samarbete växlar upp Höga Kustens fortsatta utveckling

Mia Karlsson, VD för Höga Kusten Destinationsutveckling, är ny ordförande för Leader Höga Kusten. I och med detta tillträde sträcks samarbetet mellan de två organisationerna och Höga Kustens utveckling växlar upp.

Läs mer Här>>

DAGS ATT SÖKA HÖGA KUSTENS ROLIGASTE SOMMARJOBB

Fram till och med den 9 maj kan du mellan 16 och 25 år söka årets roligaste sommarjobb – landsbygdsinfluencer. Missa inte!

Läs mer Här>>

 

UTLYSNING

Från och med 15 mars 2021 är det möjligt för föreningar och bygdegrupper att söka stöd för insatser som syftar till att skapa möjlighet för fler att bo, leva och verka i Höga Kusten 

Idécheckarna kan sökas i ett av två insatsområden: 1) Ökad inflyttning & 2) Co-working

Läs mer Här>>

 

VAR MED OCH PÅVERKA VÅR STRATEGI

Just nu påbörjar vi processen med att ta fram en strategi för utvecklingsarbetet 2023-2030. Strategin styr bland annat hur vi kommer fördela medel från och med 2023. Därför vill vi såklart att du och din organisation är med och påverkar!

Läs mer om hur du kan delta på vår workshop 23 mars Här>>

 

OM LEADER HÖGA KUSTEN

Strategi


Strategin är en handlingsplan där ideell, privat och offentlig sektor tillsammans kommit överens om vad Leader Höga Kusten ska arbeta med för att skapa utveckling fram till programperiodens slut år 2020.

Läs mer här

LAG


Vårt leaderområdes arbete leds av en styrelse, en sk LAG-grupp. Den består av personer från ideell, privat och offentlig sektor.

Läs mer här

Information


Informationsmaterial om Leader Höga Kusten, leadermetoden, logotyper mm hittar du här.

Läs mer här

2007 - 2013

Här kan du ta del av strategier, projekt och utvärderingar från förra verksamhetsperioden, åren 2007 – 2013.
Läs mer här

VÅR VISION

”Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Våra fantastiska natur- och kulturvärden har förädlats och ger attraktiva miljöer för boende och besökare, samt ger förutsättningar för ett allt mer utvecklat entreprenörskap. En välkomnande och öppen attityd gör att alla känner att de kan och får påverka samhällsutvecklingen. Ett engagerat och innovativt föreningsliv som är öppet för alla spelar en viktig roll”

 • LEADERMETODEN:

  Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

 • Innovation

  Leaderprojekt ska vara innovativa dvs på något sätt nytänkande. Det kan t ex handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process. Stöd från leader ges inte till ordinarie verksamhet.

 • Hållbarhet

  Leaderprojekt ska vara hållbara dvs skapa värden eller verksamhet som finns kvar även efter projekttidens slut.

 • Partnerskap

  Leadermetoden bygger på sk trepartnerskap. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling.

 • Samarbete

  I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna vara gränsöverskridande och sträcka sig över olika branscher, kommuner, samhällssektorer och t o m länder.

 • Underifrånperspektiv

  Underifrånperspektiv betyder att de som berörs av ett projekt också är de som efterfrågar det. Projektmedlen gör nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas.

Leader Höga Kusten
Krongatan 1
872 34 Kramfors

Organisationsnummer: 802495-6107