44,7 MSEK till Höga Kustens landsbygder

Den 2 juni 2022 kom beskedet från Jordbruksverket som vi alla väntat på! Leader Höga Kustens nya landsbygdsstrategi har blivit godkänd och tilldelas en budget på 44,7 miljoner för programperioden 2023-2027.

– Beskedet är efterlängtat och nu kan vi äntligen börja planera framåt tillsammans med alla våra utvecklingsnätverk, säger Jenny Edvinsson, verksamhetsledare för Leader Höga Kusten. Läs hela pressmeddelandet här>>

Följ Höga Kustens Unga Influensers på deras landbygdssommar!

Från midsommar till i slutet på augusti tar 5 ungdomar från Höga Kusten över Instagramkontot @ungihogakusten. De delar med sig av sin bild av att vara ung i landsbygd. Det kommer vara bilder av utflykter och häng med vänner, fritidsintressen, framtidsplaner, åsikter och livet på platsen där de bor. Tillsammans visar de hur varierat och roligt livet som ung på landsbygden i Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik kan vara! Läs mer här>>

Förstudier för ett hållbart Höga Kusten

Har ni en idé som kan göra platsen där ni bor bättre och mer hållbar? Nu går det att söka våra populära förstudiestöd, upp till 60 000 kr! Förstudien ska utreda förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten.

Läs mer om hur ni går till väga här>>

VAD ÄR LEADER HÖGA KUSTEN OCH VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner.  Vi kan stötta projekt som är ett samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter med upp till 90%. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, landstinget, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Ansöker gör du genom processen som du hittar nedan. Slå oss gärna en signal om du har en idé eller funderingar på ett framtida projekt>>

Leader Höga Kusten

FYRA STEG TILL DITT PROJEKT

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras. Klicka på ikonerna här nedanför för information om vad som gäller i de olika stegen.

OM LEADER HÖGA KUSTEN

Strategi


Strategin är en handlingsplan där ideell, privat och offentlig sektor tillsammans kommit överens om vad Leader Höga Kusten ska arbeta med för att skapa utveckling fram till programperiodens slut år 2020.

Läs mer här

LAG


Vårt leaderområdes arbete leds av en styrelse, en sk LAG-grupp. Den består av personer från ideell, privat och offentlig sektor.

Läs mer här

Information


Informationsmaterial om Leader Höga Kusten, leadermetoden, logotyper mm hittar du här.

Läs mer här

2007 - 2013

Här kan du ta del av strategier, projekt och utvärderingar från förra verksamhetsperioden, åren 2007 – 2013.
Läs mer här

VÅR VISION

”Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Våra fantastiska natur- och kulturvärden har förädlats och ger attraktiva miljöer för boende och besökare, samt ger förutsättningar för ett allt mer utvecklat entreprenörskap. En välkomnande och öppen attityd gör att alla känner att de kan och får påverka samhällsutvecklingen. Ett engagerat och innovativt föreningsliv som är öppet för alla spelar en viktig roll”

 • LEADERMETODEN:

  Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

 • Innovation

  Leaderprojekt ska vara innovativa dvs på något sätt nytänkande. Det kan t ex handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process. Stöd från leader ges inte till ordinarie verksamhet.

 • Hållbarhet

  Leaderprojekt ska vara hållbara dvs skapa värden eller verksamhet som finns kvar även efter projekttidens slut.

 • Partnerskap

  Leadermetoden bygger på sk trepartnerskap. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling.

 • Samarbete

  I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna vara gränsöverskridande och sträcka sig över olika branscher, kommuner, samhällssektorer och t o m länder.

 • Underifrånperspektiv

  Underifrånperspektiv betyder att de som berörs av ett projekt också är de som efterfrågar det. Projektmedlen gör nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas.

Leader Höga Kusten
Krongatan 1
872 34 Kramfors

Organisationsnummer: 802495-6107