Grön omställning i Höga Kusten

Grön omställning i Höga Kusten

Grön omställning i Höga Kusten Leader Höga Kusten ska tillsammans med Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsviks kommuner arbeta för att fler utvecklingsidéer för hållbar omställning genereras, coachas och växlar upp stöd i Höga Kustens landsbygder. Om projektet...
Hermansjöbygden – kulturarv i Höga Kustens inland

Hermansjöbygden – kulturarv i Höga Kustens inland

Hermansjöbygden – kulturarv i Höga Kustens inland Intresseföreningen söker stöd för att tillgängliggöra det kulturarv och den historia som finns på platsen, detta gör man med ett inkluderingsfokus där barn och unga är utpekade som en av målgrupperna men även det...
Paketera Höga Kusten hållbart tillsammans

Paketera Höga Kusten hållbart tillsammans

Paketera Höga Kusten hållbart tillsammans Projektet ”Paketera Höga Kusten Hållbart tillsammans” syftar till att gynna Höga Kusten Turisms 130 medlemsorganisationer (företag och föreningar) och underlätta för besökare att resa hållbart i Höga Kusten. Om projektet...
Svanö, ön mitt i världen

Svanö, ön mitt i världen

Svanö, ön mitt i världen Svanö Sportklubb, Svanö Folketshusförening och Svanö Kulturförening tar ett gemensamt grepp för att utveckla Svanö till en ännu mer attraktiv plats i Höga Kusten. Om projektet Svanö Sportklubb, Svanö Folketshusförening och Svanö Kulturförening...
Jakt och naturupplevelser i Höga Kustens inland

Jakt och naturupplevelser i Höga Kustens inland

Jakt och naturupplevelser i höga kustens inland Projektet ska undersöka och testa möjligheterna att kunna skapa ett centrum för jakt, fiske och naturupplevelser i området Höga Kusten Inland. Om projektet Projektet ska undersöka och testa möjligheterna att kunna skapa...
Hållbara kulturmiljöer Örnsköldsvik

Hållbara kulturmiljöer Örnsköldsvik

Hållbara kulturmiljöer i Örnsköldsvik Projektet ska undersöka och genomföra nya finansieringsmodeller för föreningsdriven verksamhet i kulturmiljöer. Om projektet Projektet ska undersöka och genomföra nya finansieringsmodeller för föreningsdriven verksamhet i...
Entré Fjällskog

Entré Fjällskog

Entré Fjällskog Projektet vill tillgängliggöra Nätra fjällskog som besöksområde både sommar- och vintertid. Om projektet Projektet vill tillgängliggöra Nätra fjällskog som besöksområde både sommar- och vintertid. Göra området mer inkluderande för barnfamiljer och...
Destination Solberg

Destination Solberg

Destination Solberg Projektet vill att besöksnäringen i orten ska växa och generera mer pengar till bygden vilket i sin tur ska stärka bygdens attraktivitet och lokala ekonomi. Om projektet Projektet vill att besöksnäringen i orten ska växa och generera mer pengar...
Leaderturnén

Leaderturnén

Leaderturnén Ta chansen att ställa frågor, kom i gång med att skriva en projektansökan eller bolla idéer med våra projektcoacher och experter. Vi kommer till er – hoppas vi ses! Har ni en strålande idé?Prata landsbygdsutveckling med våra experter. Goda råd som...

Stoppdatum för inlämning av intresseanmälan

22 mars – Sista dag för inlämning av intresseanmälan Fram till en 22 mars kan ni som vill utveckla sin plats tillsammans, lämna in en intresseanmälan för projektstöd för sina utvecklingsidéer. Stoppdatumet gäller för att få feedback efter styrelsemötet den 24...