Inlägg av Eva Jilken

Stor satsning på Höga Kustens landsbygd

Nu tas krafttag för att öka attraktiviteten i Höga Kusten. Två nya projekt har prioriterats av Leader Höga Kusten för att öka attraktiviteten och landsbygdsutvecklingen. – Det känns fantastisk spännande och vi tycker oss redan se en positiv attitydförändring hos olika aktörer på landsbygden, säger Jenny Edvinsson, verksamhetsledare på Leader Höga Kusten.  I en tid […]