Inlägg av Jenny Edvinsson

Leader Höga Kusten får kommunikationspris!

Idag fick Leader Höga Kustens verksamhetsledare Jenny Edvinsson ta emot LRF Västernorrlands ”Årets kommunikationspris 2020” live i sändningen av God morgon Höga Kusten. Kommunikationspriset tillkännagavs redan den 27 mars vid den digitala stämman för LRF Västernorrland, men i och med den pågående pandemin har det inte varit tillfälle att dela ut priset fysiskt förrän nu. […]

Fem nya projekt prioriterade

Leader Höga Kusten har nu prioriterat projekt i den andra beslutsomgången för denna programperiod. Sammanlagt godkändes projektstöd på 8.2 miljoner kronor fördelade på fem projekt som ska utveckla landsbygden. Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och […]

Nu fördelas de första miljonerna

Leader Höga Kusten har nu som ett av de första leaderområdena i landet prioriterat de första projektansökningarna för denna programperiod. Sammanlagt godkändes projektstöd på 8.7 miljoner kronor fördelade på fyra projekt som ska utveckla landsbygden. Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för Lokalt ledd utveckling genom […]

Informationsträffar om stöd för utveckling av landsbygden

  Vill du söka stöd för att genomföra projekt på landsbygden? Nu bjuder verksamhetskontoret för Leader Höga Kusten och Länsstyrelsen Västernorrland in till 4 gemensamma informationsträffar för att berätta om vilka stödmöjligheter som finns för att skapa en livskraftig landsbygd. Vi kommer att informera om stöd inom Lokalt ledd utveckling samt om länsstyrelsens nya stöd […]

Projektstöd inom lokalt ledd utveckling

Här kan du läsa om projektstöd som kan sökas inom lokalt ledd utveckling. Detta förutsatt att projekten bidrar till utveckling i det egna leaderområdet enligt den utvecklingsstrategi som finns för området. Vem kan söka stöd? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan söka stöd. Privatpersoner kan inte […]

Leader Höga Kusten får startbesked – bland de första i landet

Jordbruksverket beslutade den 30 november 2015 att ge startbesked till Leader Höga Kusten. Det betyder att arbetet med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik nu kan starta på riktigt. Och vi är tidigt ute – vi är det fjärde området (av ca 50) i landet som får klartecken från Jordbruksverket. Det […]

Ny hemsida!

Nu är vår nya hemsida klar! Tanken är att den ska vara basen i all kommunikation med Leader Höga Kusten som avsändare. Just nu saknas en del mer konkret information kring att ansöka om och driva projekt, men var lugn, det kommer! Vi inväntar bara den information kring detta som Jordbruksverket snart kommer att gå […]