Samverkan i Nora - Höga Kusten

Samverkan i Nora – Leader on tour

Åk med ut till Nora där du träffar de som skapat en framgångsrik lokal matbutik och mack. Dessutom får vi lyssna på konsert med bygdens son Tomas Ledin- tillsammans med 1200 andra!

Landsbygd 2.0 – Leader on tour

Denna resa tar oss till Härnösand där friluftslivet fått ett uppsving. Följ med till ett projekt där nya grepp tas för service på landsbygden & man snart kan få hem både livsmedel och böcker med ett klick på nätet! Vi får bland annat träffa entreprenören och naturguiden Karin Carnby och Eva-Lotta Öberg från Härnösands kommun.

Naturstigen i Junsele och 6 andra projekt får stöd för ökat engagemang

I Bygdsam Nätradalens projekt ”Lokal utveckling i Nätradalen” såg de att det finns många små företag i Nätradalen som ensamma hade svårt att ha kraften att utvecklas och ta tillvara på de möjligheter som finns kring besöksnäringen.Då tog några lokala företag tag i saken och startade ett turistbolag.

Kortare insatser för ökad engagemang.

Leader Höga Kusten öppnar nu upp möjligheten för lokala aktörer och föreningar att söka stöd för mindre projekt som gynnar utvecklingen av er plats. De projektidéer som beviljas ska syfta till att 1) skapa engagemang hos människor som tidigare inte varit en del av den lokala landsbygdsutvecklingen och 2) skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.  

Hållbarhet Nordvik

”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen