Fem nya projekt prioriterade

Bildspel vår

Leader Höga Kusten har nu prioriterat projekt i den andra beslutsomgången för denna programperiod. Sammanlagt godkändes projektstöd på 8.2 miljoner kronor fördelade på fem projekt som ska utveckla landsbygden.

Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Det är den lokala aktionsgruppen (LAG) som fattar besluten om att prioritera projektansökningarna. LAG, som består av representanter från offentlig, ideel och privat sektor, kontrollerar om projekten kan bidra till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin.

– Prioriteringarna innebär att det nu är nästan 17 miljoner kronor som är fördelade av de 44 miljoner kronor som vårt leaderområde har fått budgeterat av EU, säger Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson. Nu ska viss handläggning genomföras och sen ska Jordbruksverket ge varje projekt ett formellt godkännande.

Leader Höga Kusten ska arbeta för en hållbar näringslivsutveckling och för attraktiva boende- och besöksmiljöer. Den övergripande tanken är att arbetet ska bidra till hållbar tillväxt och en breddad arbetsmarknad.

De projekt som är prioriterade nu ska arbeta med:

 • Kajaksatsning Skuleberget och Höga Kusten
 • Bredband på landsbygden i Sollefteå kommun
 • Ung Landsbygdsentreprenör
 • Leader – Bredbandskommunikatör och planerare i Kramfors kommun
 • Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Västernorrland

För mer information kontakta Jenny Edvinsson, Verksamhetsledare Leader Höga Kusten, jenny@leaderhogakusten.se, 070-647 14 80. Eller ordförande Jonny Lundin, solberg205@gmail.com, 070- 595 51 91.

Stöd och filer för projektansökningar

Nu är hemsidan uppdaterad med mer information, stöd och filer för att underlätta i processen med att söka projektstöd från Lokalt ledd utveckling!

KOMMA IGÅNG

SKRIVA ANSÖKAN

GENOMFÖRA

AVSLUTA

Nu fördelas de första miljonerna

Bildspel vår

Leader Höga Kusten har nu som ett av de första leaderområdena i landet prioriterat de första projektansökningarna för denna programperiod. Sammanlagt godkändes projektstöd på 8.7 miljoner kronor fördelade på fyra projekt som ska utveckla landsbygden.

Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Det är den lokala aktionsgruppen (LAG) som fattar besluten om att prioritera projektansökningarna. LAG, som består av representanter från offentlig, ideel och privat sektor, kontrollerar om projekten kan bidra till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin.

– Prioriteringarna är ett första viktigt steg när det gäller fördelningen av de nästan 44 miljoner kronor som vårt leaderområde har fått budgeterat av EU, säger Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson. Nu ska viss handläggning genomföras och sen ska Jordbruksverket ge varje projekt ett formellt godkännande.

Leader Höga Kusten ska arbeta för en hållbar näringslivsutveckling och för attraktiva boende- och besöksmiljöer. Den övergripande tanken är att arbetet ska bidra till hållbar tillväxt och en breddad arbetsmarknad.

De projekt som är prioriterade nu ska arbeta med:

 • Att mobilisera boende, företagare och föreningar på landsbygden i Härnösands kommun till att ansluta sig till fiberbredband och skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv utbyggnad
 • Turistisk utveckling i Norabygden
 • Att stärka attraktivitet och ge ökade möjligheter till entreprenörskap, samt skapa inkluderande miljöer i Örnsköldsviks kommun
 • Utveckla landsbygden genom bland annat främja besöksnäring och skapa en god fritids och boendemiljö och skapa fler arbetstillfällen i Härnösands kommun

För mer information kontakta Jenny Edvinsson, Verksamhetsledare Leader Höga Kusten, jenny@leaderhogakusten.se, 070-647 14 80. Eller ordförande Jonny Lundin, solberg205@gmail.com, 070- 595 51 91.

Årsmöte Leader Höga Kusten

Välkommen på årsmöte för Leader Höga Kusten (nya föreningen ) den 4 april.

Plats: Leaderkontoret, Kramfors

Tid: kl 15-16

Informationsträffar om stöd för utveckling av landsbygden

 

Vill du söka stöd för att genomföra projekt på landsbygden? Nu bjuder verksamhetskontoret för Leader Höga Kusten och Länsstyrelsen Västernorrland in till 4 gemensamma informationsträffar för att berätta om vilka stödmöjligheter som finns för att skapa en livskraftig landsbygd.

Vi kommer att informera om stöd inom Lokalt ledd utveckling samt om länsstyrelsens nya stöd inom landsbygdsprogrammet och om hur föreningar, företag, organisationer och myndigheter som har en idé och vill starta ett projekt kan vara med och utveckla landsbygden.

När:

6 april,   kl.18.30-21.00           Näsåker, Marcusgården
7 april,   kl.18.30-21.00           Höga Kusten Hotellet
13 april, kl.18.30-21.00           Bredbyns Gästgiveri
14 april, kl. 18.30-21.00          Länsstyrelsen Härnösand, Pumpbacksgatan 19

Vi bjuder på fika

Anmälan senast dagen innan informationsträffen till: Jenny Edvinsson Leader Höga Kusten 070- 647 14 80, jenny@leaderhogakusten.se eller Ritha Jonsson Länsstyrelsen 0611-34 90 30, ritha.jonsson@lansstyrelsen.se

Infoträffar 2016

Projektstöd inom lokalt ledd utveckling

Här kan du läsa om projektstöd som kan sökas inom lokalt ledd utveckling. Detta förutsatt att projekten bidrar till utveckling i det egna leaderområdet enligt den utvecklingsstrategi som finns för området.

Vem kan söka stöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan söka stöd.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

När kan stöd sökas?

Projektstöd söks genom Jordbruksverkets e-tjänst som öppnade den 28 januari 2016 (obs! öppnar ej för en fullständig ansökan förrän senare). Leaderområdernas möjligheter att handlägga ansökningar beräknas öppna den 14 mars 2016. I ett första skede ska ni alltid kontakta ditt leaderområde för att få information om hur ni kan söka projektstöd. Leader Höga Kusten tillämpar en intresseanmälan som ett första steg för att ansöka om projektstöd – kontakta verksamhetsledaren för mer information.

Vad kan ni få stöd för?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i det egna leaderområdet enligt den utvecklingsstrategi som finns för området. De som söker måste också bidra med eget arbete eller privata pengar. Stöd kan ges för

 • projekt som är till nytta för många människor i området
 • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
 • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

Observera att stöd inte går att få stöd för redan befintlig verksamhet.

Hur söker ni stöd?

Börja alltid med att kontakta ert leaderkontor.

I vissa områden finns paraplyprojekt

I vissa leaderområden kommer LAG ha så kallade paraplyprojekt. Ett paraplyprojekt har ett tydligt tema och innehåller flera mindre delprojekt. Syftet är att förenkla administrationen för de som söker stöd för mindre projekt som ryms inom paraplyprojektet.

Källa: Jordbruksverket