Leader Höga Kusten får startbesked – bland de första i landet

Jordbruksverket beslutade den 30 november 2015 att ge startbesked till Leader Höga Kusten. Det betyder att arbetet med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik nu kan starta på riktigt. Och vi är tidigt ute – vi är det fjärde området (av ca 50) i landet som får klartecken från Jordbruksverket.

Det som nu närmast händer är att vi ska utforma de administrativa rutinerna som behövs kring ansökningar, handläggning mm. Formella ansökningar kommer vi att kunna ta emot i början av 2016 men redan nu välkomnar vi de som har funderingar kring projekt att ta kontakt med någon av verksamhetsledarna. Mer information och kontaktuppgifter finns på hemsidan, www.leaderhogakusten.se

Startbeskedet innebär att Jordbruksverket godkänner vår strategi, vårt LAG (styrelse) och vårt leaderområde. Arbetet med att nå strategins mål kan därmed börja. För det arbetet tilldelas Leader Höga Kusten en sk LAG-budget om totalt ca 44 miljoner inkl övrigt offentligt stöd att fördela i projektverksamhet fram t o m år 2020.

Jordbruksverkets beslut är avslutningen på en lång process. I april 2015 fick vi besked om att Leader Höga Kustens strategi fanns med bland det ca 50-tal prioriterade strategierna i landet. Efter det har utvecklingsstrategin i flera steg kompletterats och konkretiserats och nu alltså slutligen godkänts.

”Ett mycket välkommet besked från Jordbruksverket som ger landsbygdens föreningar och företag i Höga Kusten-området ,som ett av landets första områden, konkreta möjligheter att med rejäla ekonomiska förutsättningar och med ett tydligt underifrånperspektiv på ort och ställe skapa bättre förutsättningar för fler jobb, attraktivt boende och en hållbar tillväxt på landsbygden i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner”, menar LAG:s ordförande Jonny Lundin (Härnösand, ideell sektor).

Vår strategi – i egentlig mening en handlingsplan – är resultatet av brett processarbete. Bakom den står Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Höga Kusten Turism AB, Västernorrlands idrottsförbund och Landstinget Västernorrland. Leaderområdet är en sammanslagning av två tidigare fristående leaderområden: ”gamla” Leader Höga Kusten (Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik) och Leader Sollefteå.

Strategins fokus är att skapa utveckling genom breddad arbetsmarknad och attraktiva boende- och besöksmiljöer. Det ska göras i form av större och mindre projekt inom insatsområdena Hållbar näringslivsutveckling och Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling. För att lyckas med arbetet behövs samverkan på många sätt och nivåer liksom en vilja att tänka innovativt på flera plan.

”En stor skillnad den här perioden mot den förra är att nu finns ett helt annat fokus på den betydelse entreprenörskap och företagande har för utvecklingen på landsbygden. Och det gäller också föreningarna som måste tänka mer som entreprenörer, att tänka långsiktigt, skapa business och jobb, vilket är en förutsättning för att både bo och verka på landsbygden. Leader Höga Kusten ger möjligheter att på ett metodiskt sätt utveckla näringen i vår landsbygd” säger Åsa Ringlöv (vice ordförande, privat sektor)

 

Ny hemsida!

Nu är vår nya hemsida klar! Tanken är att den ska vara basen i all kommunikation med Leader Höga Kusten som avsändare. Just nu saknas en del mer konkret information kring att ansöka om och driva projekt, men var lugn, det kommer! Vi inväntar bara den information kring detta som Jordbruksverket snart kommer att gå ut med. Vår information måste byggas med deras som grund för att det ska bli så korrekt och bra som möjligt för de som har funderingar kring att starta upp ett projekt.

/Christina V

Bild1

Samverkansträff om microfonder

Just nu är jag (Jenny) för en samverkansträff mellan Leader Höga Kusten, Länsstyrelsen, Coompanion, Hela Sverige ska leva och Leader Mittland Plus – för att få mer information om Mikrofonden och hur det skulle kunna fungera i och utveckla Västernorrland.

1623553_1645762709038885_7920801370825173036_n

Landstingets ungdomsråd

Är du mellan 16-25 år och intresserad av regional utveckling, ta då kontakt men ansvarig för landstingets ungdomsråd /Jenny

Gruppbild_VUR_webb

Läs mer om ungdomsrådet här.

Workshop

Hur gör man för att bidra till lokal attraktionskraft? Nu workshop med forskare Josefina Syssner, Linköpings universitet/Jenny

Träff om lokal attraktionskraft

 

Idag är jag (Jenny) på en uppstartsträff om stärkt lokal attraktionskraft som Tillväxtverket anordnar. Forskare från Linköpings universitet berättar om hur vi kan stärka attraktionskraft och de 10 kommuner (där bland Kramfors), som fått beviljade projekt i Tillväxtverkets satsning, presenterar sina projekt.Stockholm City Conference Centre.