Leader Höga Kusten får kommunikationspris!

Idag fick Leader Höga Kustens verksamhetsledare Jenny Edvinsson ta emot LRF Västernorrlands ”Årets kommunikationspris 2020” live i sändningen av God morgon Höga Kusten. Kommunikationspriset tillkännagavs redan den 27 mars vid den digitala stämman för LRF Västernorrland, men i och med den pågående pandemin har det inte varit tillfälle att dela ut priset fysiskt förrän nu. På plats i Live-studion fanns Gunilla Kjellsson, ordförande för LRF för att bl.a. dela ut priset till Leader Höga Kusten.

Motiveringen till priset lyder:

Leader Höga Kusten har genom noggrann analys och planering lyckats med det så många går bet på: Att sända ett budskap som når fram och in i den avsedda mottagaren. I deras kommunikationsarbete med projektet ”Landsbyggare” har de med nyfikenhet, envishet och energi bidragit till en positiv attityd kring att bo och verka på landsbygden i Västernorrland.

– Vi är jätteglada och stolta över priset, säger Jenny Edvinsson, verksamhetsledare för Leader Höga Kusten. En väldigt fin motivering som gör oss ännu mer fokuserade på att fortsätta lyfta våra fantastiska entreprenörer och föreningar som bygger landet – och visar möjligheterna som finns för ett gott och meningsfullt liv i landsbygden.

Projektet Landsbyggare är Leader Höga Kustens arbete med att skapa en positiv, uppdaterad och äkta bild av landsbygden, för att visa på de möjligheter landsbygden har och på så sätt skapa ännu mer drivkraft och locka kompetens och kapital till området. Landsbyggare vill lyfta den attraktiva bilden av människor som lever i ett digitalt samhälle och väljer att verka på en plats de gillar.

För mer information kontakta:

Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten, 070-647 14 80, jenny@leaderhogakusten.se

Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland, 070-589 66 02, gunilla.kjellsson@outlook.com

Läs mer om landsbyggare på www.landsbyggareguiden.se alt www.landsbyggare.se

 

Skyddad: Attityder en nyckel för att lyfta landsbygden

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Årsmöte och LAG-möte

Den 7 april kallas LAGs medlemmar och partnerskapet till Årsmöte.

Årsmötet hålls på Technichus i Härnösand kl 14.30 – 16.00 i samband med LAG-mötet.

LAG-mötets tider är 9.30-14.30

För frågor och anmälan: jenny@leaderhogakusten.se

 

Stor satsning på Höga Kustens landsbygd

Nu tas krafttag för att öka attraktiviteten i Höga Kusten. Två nya projekt har prioriterats av Leader Höga Kusten för att öka attraktiviteten och landsbygdsutvecklingen.
– Det känns fantastisk spännande och vi tycker oss redan se en positiv attitydförändring hos olika aktörer på landsbygden, säger Jenny Edvinsson, verksamhetsledare på Leader Höga Kusten. 

I en tid där fler och fler söker äkta och genuina produkter eller tjänster skapas nya möjligheter för landsbygdens företag och organisationer i samverkan. För att få kunna vidareutveckla sina verksamheter kan dessa söka stöd från Leader Höga Kusten, som under EU:s programperiod 2014- 2020 arbetar med landsbygdsutveckling inom ramen för Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

Nu har två nya projekt prioriteras av Leaders styrelse för att stödja Höga Kustens landsbygd. Lungviks IF vill skapa en modell för socialt företagande, där målet är att idrottsföreningen och lanthandelns tillsammans med företaget Ekotech skapar förutsättningar för en levande landsbygd genom att gemensamt erbjuda service som t.ex. städning, snöskottning för äldre och andra boende i Bjärtrås landsbygd. Leader Höga Kusten har även valt att prioritera ett projekt med Ulvö Kapellag, som vill utveckla erbjudandet kring Ulvöarna som besöksmål i Höga Kusten.

– Det finns en otrolig potential och många innovativa produkter och samarbetsformer på landsbygden. Vi vill lyfta fram dessa goda exempel och även möjliggöra fler satsningar på landsbygden genom vår verksamhet, säger Jonny Lundin, ordförande i Leader Höga kusten.

En annan del av satsningen är att tillföra kompetens och stärka organisationen. Detta gör man genom att anställa Eva Jilkén som projektcoach, som ska hjälpa till och stödja företagen för att våga satsa på sina idéer och produkter. Eva har en bakgrund som jurist och har även arbetat med varumärkesbyggande på Arla och Mjälloms Tunnbröd samt med olika former av strategiarbete ur ett landsbygdsperspektiv.

– Det finns en tydlig trend för att vilja leva och verka på landsbygden och det känns fantastiskt roligt att Leader Höga Kusten göra några av satsningarna möjliga, säger Eva Jilkén.

För frågor kontakta
: Verksamhetsledare Jenny Edvinsson,
tel +46(0)70 647 14 80, jenny@leaderhogakusten.se
Läs mer om Leader Höga Kusten på www.leaderhogakusten.se