Mikrofond

/
Den ekonomiska föreningen Coompanion arbetar för att få fler…

Paraplyprojekt

/
Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande…

Ung entreprenör

/
Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar…

Vi Landsbyggare

/
Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet…