Bygd och stad i balans

/
Öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa…

Samverkan i Nora

/
I Nora har ett projekt påbörjats för att öka områdets attraktivitet…

Entreprenörssamverkan

/
Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för…

Digitala verktyg

/
För att underlätta för föreningar som arrangerar återbruksevent,…

Samverkan i Lugnvik

/
I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service…

Landsbygd 2.0

/
Ett nytt landsbygdsprojekt har påbörjats i Härnösand som ska…

Paraplyprojekt

/
Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande…

Bredbandsbullerbyar

/
Bredbandsbullerby projektet vill bygga moderna och attraktiva…

Ung entreprenör

/
Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar…

Destinationsutv. Skule

/
Ett nätverk av föreningar och företagare inom besöksnäringen…