Samverkan Marieberg

/
Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något…

Seniorboende Nordingrå

/
Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill…

Bygd och stad i balans

/
Öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa…

Samverkan i Lugnvik

/
I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service…