JENNY EDVINSSON

VERKSAMHETSLEDARE
LEADER HÖGA KUSTEN
SE-872 34 KRAMFORS
tel +46(0)70 647 14 80
jenny@leaderhogakusten.se

EVA JILKÉN

KOMMUNIKATIONSANSVARIG &
PROJEKTLEDARE
för:

Vi Landsbyggare
Interreg-projekt: “Mat och dryck längs Nordens gröna bälte”

tel +46(0)73 946 46 20
eva@leaderhogakusten.se

MAAIKE SMIT

PROJEKTLEDARE
för:
Talko – Ung delaktighet på landsbygden

tel +46(0)70 241 73 82
maaike@leaderhogakusten.se

FELICIA EDHOLM

DELPROJEKTLEDARE
för
Talko – Ung delaktighet på landsbygden

tel +46(0)70 563 09 78
felicia@leaderhogakusten.se

ÅSA RINGLÖV

ORDFÖRANDE LAG
tel +46(0)70-634 97 00
asa@ringlov.se

Besöksadress

Krongatan 1, Kramfors

Hör av er så bokar vi en tid och plats för möte som passar er.

Postadress

Leader Höga Kusten
Krongatan 1
872 34 Kramfors

Fakturering

Fakturor skickas via mail i PDF-format till jenny@leaderhogakusten.se eller
postas till Leader Höga Kusten, Krongatan 1, 872 34 Kramfors

Bankgiro:
5014-2256

Organisationsnummer

802495-6107