Bredband Sollefteå

/
En satsning i Sollefteå som ämnar att väcka intresse och öka…

Bredband Kramfors

/
En satsning i Kramfors som ämnar att väcka intresse och öka…

Bredband Härnösand

/
En satsning i Härnösand som ämnar att väcka intresse och…

Mikrofond

/
Mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering,…

Seniorboende Nordingrå

/
Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill…

Kultur & näringar Ulvön

/
Ett samarbete har inletts mellan Kapellaget, Ulvöns företag…

Kajaksatsning Skule

/
Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet…

Bygd och stad i balans

/
Öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa…