VÅRA PROJEKT
Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten.

DRIFTSPROJEKT: 
Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten.  Läs mer här>>

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

En spännande satsning för såväl besökare som lokalbefolkning. Hallstabacken utökar säsongen genom att anlägga helt nya cykelbanor för mountainbikes.

Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något som företagare och föreningar i Mariebergsområdet vill ta vara på.

En led för skoter och hundspann som sträcker sig från Atlantkusten i Norge till Bottenhavet i Sverige.

En satsning i Sollefteå som ämnar att väcka intresse och öka engagemanget kring möjligheten av att kunna bygga ut bredbandsnätet.

En satsning i Kramfors som ämnar att väcka intresse och öka engagemanget kring möjligheten av att kunna bygga ut bredbandsnätet.

En satsning i Härnösand som ämnar att väcka intresse och öka engagemanget kring möjligheten av att kunna bygga ut bredbandsnätet.

Mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering, rådgivning och stöd i affärsutveckling.

Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill Vågsfjärden.

Ett samarbete har inletts mellan Kapellaget, Ulvöns företag och föreningar samt kommunen för att främja kultur – och besöksnäringen på den turisttäta Ulvön.