VÅRA PROJEKT

Leader Höga Kusten stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

.

NYHETER FRÅN PROJEKTEN

Samverkan i Nora - Höga Kusten
Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

En led för skoter och hundspann som sträcker sig från Atlantkusten i Norge till Bottenhavet i Sverige.

En satsning i Sollefteå som ämnar att väcka intresse och öka engagemanget kring möjligheten av att kunna bygga ut bredbandsnätet.

En satsning i Härnösand som ämnar att väcka intresse och öka engagemanget kring möjligheten av att kunna bygga ut bredbandsnätet.

Mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering, rådgivning och stöd i affärsutveckling.

Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill Vågsfjärden.

Ett samarbete har inletts mellan Kapellaget, Ulvöns företag och föreningar samt kommunen för att främja kultur – och besöksnäringen på den turisttäta Ulvön.