VÅRA PROJEKT
Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten.

DRIFTSPROJEKT: 
Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten.  Läs mer här>>

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

En satsning i Härnösand som ämnar att väcka intresse och öka engagemanget kring möjligheten av att kunna bygga ut bredbandsnätet.

Mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering, rådgivning och stöd i affärsutveckling.

Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill Vågsfjärden.

Ett samarbete har inletts mellan Kapellaget, Ulvöns företag och föreningar samt kommunen för att främja kultur – och besöksnäringen på den turisttäta Ulvön.

Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet ytterligare och locka fler besökare till Höga Kusten.

Öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa inkluderande miljöer och en attraktivare landsbygd.