VÅRA PROJEKT

Leader Höga Kusten stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

.

NYHETER FRÅN PROJEKTEN

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet ytterligare och locka fler besökare till Höga Kusten.

Öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa inkluderande miljöer och en attraktivare landsbygd.

I Nora har ett projekt påbörjats för att öka områdets attraktivitet som bostadsort, för att locka besökare och för att skapa ett bra företagsklimat. Initiativet kommer från föreningslivet som tillsammans med kommunen vill utveckla området och framför allt längs den turistled som löper genom området. 

Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för landsbygdens entreprenörer i Höga Kusten.

För att underlätta för föreningar som arrangerar återbruksevent, tar projektet fram ett verktyg för att minska tidskrävande administration kring eventet.

I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service och skapa bättre förutsättningar för boende i landsbygden kring Lugnvik.