VÅRA PROJEKT
Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten.

DRIFTSPROJEKT: 
Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten.  Läs mer här>>

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar får utveckla sin entreprenörsförmåga.

Ett nätverk av föreningar och företagare inom besöksnäringen har beslutat att skapa en aktivitetsled runt Skuleberget.

Fördjupning inom besöksnäringen ska leda till tillväxt, stolthet, nya arbetstillfällen och öka attraktionskraften för Nätradalen.

Nya och hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder.

Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att stärka möjligheterna och öka attraktiviteten för att bo, leva och verka i Höga Kusten.

Projektet Songwriters of Kvarken är ett gränsöverskridande nätverk som ska gynna musikskapare och innefattar hela kvarken regionen.

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet i Örnsköldsviks kommun med extra fokus på arbetsmarknaden.

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft?

Projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje och vi-anda