VÅRA PROJEKT
Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten.

DRIFTSPROJEKT: 
Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten.  Läs mer här>>

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

[av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_slideshow size='featured' animation='slide' autoplay='false' interval='5' control_layout=''] [av_slide slide_type='image' id='5076' video='http://' mobile_image='' video_ratio='16:9' title='' link_apply='' link='lightbox' link_target=''][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_one_full] [av_two_third first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] SAMVERKAN OCH NÄTVERK I NORA I Nora har ett projekt påbörjats för att öka områdets attraktivitet som bostadsort, för att locka besökare och för att skapa ett bra företagsklimat. Initiativet kommer från föreningslivet som tillsammans med kommunen vill utveckla området och framför allt längs den turistled som löper genom området.  Nora har en stark tradition av drivna och aktiva föreningar och företagare som arbetar för bygdens utveckling. Med den nya turist-vägen ser man nu stora möjligheter att utveckla turismen och näringslivet. Nu vill man tillsammans med kommunen ta krafttag och ta fram goda idéer som kan utveckla området.  En arbetsgrupp med föreningar och företag från Nora har bildats för att tillsammans med kommunen, handeln och hotell skapa idéer, visioner och skapa samarbeten för utveckling kring utvalda knutpunkter i Nora. Knutpunkterna ligger alla längs den nya turistleden i Nora och utgörs av Berghamn/Östanö, Nyadal, Hörsångs havsbad och Torrom. Samarbetet och projektet ska resultera i bättre marknadsföring av området och i skapande av en ny hemsida och informationsmaterial om Nora som besöksmål. Målsättningen är även att långsiktigt ha skapat två nya besöksanledningar i området som skapar förutsättningar för entreprenörer att utveckla sin turism-verksamhet. På sikt är målet också att ha skapa arbetstillfällen, ett gynnsamt företagsklimat och att bli attraktiv som bostadsort, framförallt för yngre barnfamiljer. INFORMATION OCH KONTAKT:  Kontaktperson: Åke Sjöberg, projektledare, akesjoberg@mail.se, 070-546 62 57 [/av_textblock] [/av_two_third] [av_one_third min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING Sökande: Noramacken ekonomisk förening Fond: Landsbygdsfonden. Insatsområde: 2 - attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling Projektstöd från EU och staten: 512 550 SEK Regional finansiering: 175 950 SEK Privat finansiering: 76 500 SEK LAG:s motivering: Tillsammans med kommunen vill projektägaren inleda och utveckla ett långsiktigt samarbete för att utveckla bygdens attraktivitet för besökare, inflyttare och företagare. Något som faller väl in i Leader Höga Kustens utvecklingsstrategi - främst under insatsområde 2 men som även bidrar till uppfyllande av mål i insatsområde 1. Projektet fokuserar sig främst på turistisk utveckling som kan ge ringar på vattnet för befintliga företag. Besöksnäringen pekas ut som en bransch med tillväxtpotential i vårt leaderområde och projektet bidrar till den besöksnäringsstrategi som finns inom leaderområdet. Projektet ska bidra till att både företag och nya arbetstillfällen skapas. Projektet ska bidra till att skapa nya besöksanledningar/attraktioner. [/av_textblock] [/av_one_third] [av_heading tag='h2' padding='10' heading='Läs och se mer om projektet' color='' style='' custom_font='' size='' subheading_active='' subheading_size='15' custom_class='' admin_preview_bg='' av-desktop-hide='' av-medium-hide='' av-small-hide='' av-mini-hide='' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size=''][/av_heading] [av_hr class='invisible' height='20' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class='' admin_preview_bg=''] [av_one_third first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''] [av_blog blog_type='taxonomy' link='taggar,63' blog_style='single-big' columns='3' contents='excerpt' content_length='excerpt_read_more' preview_mode='custom' image_size='portfolio' items='1' offset='0' paginate='yes' conditional='' custom_class=''] [/av_one_third]

Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för landsbygdens entreprenörer i Höga Kusten.

För att underlätta för föreningar som arrangerar återbruksevent, tar projektet fram ett verktyg för att minska tidskrävande administration kring eventet.

I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service och skapa bättre förutsättningar för boende i landsbygden kring Lugnvik.

[av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_slideshow size='featured' animation='slide' autoplay='false' interval='5' control_layout=''] [av_slide slide_type='image' id='5130' video='http://' mobile_image='' video_ratio='16:9' title='' link_apply='' link='lightbox' link_target=''][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_one_full] [av_two_third first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] HÄRNÖSAND LANDSBYGD 2.0 Ett nytt landsbygdsprojekt har påbörjats i Härnösand som ska utveckla service och boenden samt nya mötesplatser och en vandringsled. Det är kommunen som är driver projektet och målsättningen är bland annat ett växande näringsliv och fler jobb.  Projektet startar till hösten och ska pågå i tre år.  Härnösands projekt Landsbygd 2.0 bygger på tidigare erfarenheter och på vad som framkommit vid workshops med kommunens landsbygdsråd och föreningar på landsbygden. Projektet är uppdelat i tre arbetsområden varav ett är ”Landsbygdens boenden”. Bland annat ska en kartläggning av befintliga boenden och mark för nybyggen göras. Målet är både nyinflyttning och generationsväxling. Ett annat projektområde är ”Mötesplatser och service”. Där är tanken att utveckla befintliga servicepunkter som exempelvis bibliotekstjänster samt att förbättra den digital informationen om kommunens aktiviteter, besöksmål och andra tjänster. Nya mötesplatser av olika slag ska också tas fram genom att te.x. samutnyttja lokaler för olika verksamheter. Det tredje området är ”Affärsutveckling och friluftsliv” där tanken är att både anlägga en ny vandringsled och att utveckla befintliga leder. Kommunen vill med detta skapa affärsmöjligheter för entreprenörer och ett utvecklat friluftsliv för boende. I anslutning till lederna kommer kommunen även att arbeta för att serveringar och evenemang ska utvecklas. I projektet kommer man också att skapa professionella och säljbara paket av de ny produkter och/eller tjänster som ska skapas genom affärsutvecklingen i projektet. INFORMATION OCH KONTAKT:  Kontaktperson: Henrik Olsson, projektledare, henrik.olsson@harnosand.se, 070-1919360 [/av_textblock] [/av_two_third] [av_one_third min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING Sökande: Härnösands kommun Fond: Landsbygdsfonden Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling genom lokal utveckling. Projektstöd från EU och staten: 2 235 679 SEK Regional finansiering: 764 291 SEK Offentligt stöd från övriga: 198 416 SEK LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där det också skapar förutsättningar för en övergripande hållbar utveckling av landsbygden  i kommunen. [/av_textblock] [/av_one_third] [av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''] [av_heading tag='h2' padding='10' heading='Läs och se mer om projektet' color='' style='' custom_font='' size='' subheading_active='' subheading_size='15' custom_class='' admin_preview_bg='' av-desktop-hide='' av-medium-hide='' av-small-hide='' av-mini-hide='' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size=''][/av_heading] [av_blog blog_type='taxonomy' categories='62' link='taggar,60' blog_style='blog-grid' columns='3' contents='excerpt_read_more' content_length='excerpt_read_more' preview_mode='auto' image_size='portfolio' items='3' offset='0' paginate='yes' conditional='' custom_class=''] [/av_one_full][av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''][/av_one_full]

Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande satsningar och/eller projektansökningar.