VÅRA PROJEKT
Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten.

DRIFTSPROJEKT: 
Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten.  Läs mer här>>

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

[av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_slideshow size='featured' animation='slide' autoplay='false' interval='5' control_layout='av-control-default' custom_class=''] [av_slide slide_type='image' id='9299' video='http://' mobile_image='' video_ratio='16:9' title='' link_apply='' link='lightbox' link_target='' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size=''][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_one_full] [av_two_third first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] MAT OCH DRYCK LÄNGS NORDENS GRÖNA BÄLTE Inom Nordens gröna bälte, Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge, verkar många ambitiösa entreprenörer, som också är mat, dryck- och upplevelseaktörer. I projektet ligger fokus på att ta fram nya metoder för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland dessa aktörer samt att skapa förutsättningar hos entreprenörer för produktutveckling och affärsutveckling.  För en ökad tillväxt inom besöksnäringen behövs en viss mängd företag med tjänster och produkter av hög kvalitet som gör regionen till ett resmål för mat- & dryckesintresserade personer. I regionen arrangeras ett stort antal arrangemang inom sport, friluftsliv och kultur och det är utmärkta arenor för att visa vår fina mat och dryck samt våra mattraditioner som används i mycket liten skala i dag. Företagen inom mat och matturism delar flera utmaningar, oavsett om de finns i Norge eller Sverige. Många är mindre verksamheter med begränsade resurser, tid och möjlighet att inhämta kunskap och att utbyta erfarenheter med andra, eller åka på utbildningstillfällen, då avstånden är stora. I detta Interregprojekt arbetar man för att skapa optimala förutsättningar för att kunna växa vidare som smakdestination och dra nytta av den befintliga kompetens som finns inom branschen och regionen. Mål för projektet Skapa ett bestående digitalt kunskapscenter Utveckla nya digitala metoder kring kompetensutveckling (t.ex. Food Hackathons) Öka andelen lokal mat på events Utforma en tydlig kommunicerbar gemensam vision och historia där företagare har ett gemensamt åtagande Öka värdeskapande och lönsamhet för producenter och upplevelser Minst 100 företag har etablerat kontakter/samverkan med företag i andra geografiska delar INFORMATION OCH KONTAKT:  Projektkontakt Västernorrland: Jenny Edvinsson, jenny@leaderhogakusten.se [/av_textblock] [/av_two_third][av_one_third min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] PROJEKTFAKTA Interreg-projekt: Sverige Norgeprogrammet Insatsområde: Små och medelstora företag Specifikt mål: Ökad konkurrenskraft hos företag Projektperiod: 1. maJ 2018 – 30. april 2021 Svensk projektägare: Torsta AB, medsökande Leader Höga Kusten Norsk projektägare: Oi! Tröndersk mat og drikke Total budget: 1 349 006 EUR Medfinansiärer Västernorrland: Region Västernorrland, Leader Mittland Plus, Hushållningssällskapet. [/av_textblock] [/av_one_third]

Nu tar Leader Sollefteå (LUS) nästa steg för att skapa än mer aktiva och attraktiva bygder, öka medvetenheten om bygdernas potential och öka den lokala samverkan.

Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att testa en innovativ delningsplattform.

Ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande.

Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora odlingsanläggningar som finns idag

Genom att ta tillvara på matbutikernas svinn vill projektet ta fram en långsiktig och hållbar affärsmodell för företag på landsbygden.

Nu vill Bygdsam Nätradalen växla upp effekterna av donationen genom en stor satsning på kulturturism där konstverken står i fokus.

Stiftelsen Mannaminne vill nu att besökare i ännu högre grad upptäcker och utforskar den konst och det kulturarv som finns i Höga Kusten-området.

Under ledning av Resele Idrottsförening har företagare och föreningar beslutat att satsa på att utveckla besöksnäringen i Resele- och Näsåkersbygden tillsammans.