VÅRA PROJEKT
Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten.

DRIFTSPROJEKT: 
Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten.  Läs mer här>>

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

Bredbandsbullerby projektet vill bygga moderna och attraktiva bostäder för människor som vill leva hållbart på landsbygden.

Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar får utveckla sin entreprenörsförmåga.

Ett nätverk av föreningar och företagare inom besöksnäringen har beslutat att skapa en aktivitetsled runt Skuleberget.

Fördjupning inom besöksnäringen ska leda till tillväxt, stolthet, nya arbetstillfällen och öka attraktionskraften för Nätradalen.

Nya och hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder.

Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att stärka möjligheterna och öka attraktiviteten för att bo, leva och verka i Höga Kusten.