VÅRA PROJEKT

Leader Höga Kusten stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

.

NYHETER FRÅN PROJEKTEN

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

Ett nytt landsbygdsprojekt har påbörjats i Härnösand som ska utveckla service och boenden samt nya mötesplatser och en vandringsled.

Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande satsningar och/eller projektansökningar.

Bredbandsbullerby projektet vill bygga moderna och attraktiva bostäder för människor som vill leva hållbart på landsbygden.

Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar får utveckla sin entreprenörsförmåga.

Ett nätverk av föreningar och företagare inom besöksnäringen har beslutat att skapa en aktivitetsled runt Skuleberget.

Fördjupning inom besöksnäringen ska leda till tillväxt, stolthet, nya arbetstillfällen och öka attraktionskraften för Nätradalen.