VÅRA PROJEKT

Leader Höga Kusten stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

.

NYHETER FRÅN PROJEKTEN

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

I projektet undersöks kapitalbehovet och alternativa finansieringsmodeller kring hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar på Höga Kustens landsbygder.

Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att stärka möjligheterna och öka attraktiviteten för att bo, leva och verka i Höga Kusten.

Projektet Songwriters of Kvarken är ett gränsöverskridande nätverk som ska gynna musikskapare och innefattar hela kvarken regionen.

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet i Örnsköldsviks kommun med extra fokus på arbetsmarknaden.

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft?

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.