VÅRA PROJEKT

Leader Höga Kusten stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

.

PROJEKTUPPDATERINGAR

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

Projektet Songwriters of Kvarken är ett gränsöverskridande nätverk som ska gynna musikskapare och innefattar hela kvarken regionen.

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet i Örnsköldsviks kommun med extra fokus på arbetsmarknaden.

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft?

[av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_slideshow size='featured' animation='slide' autoplay='false' interval='5' control_layout='av-control-default' custom_class=''] [av_slide slide_type='image' id='10041' video='' mobile_image='' video_ratio='' title='' link_apply='' link='lightbox' link_target='' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size=''][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_one_full] [av_two_third first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] TALKO - Ung delaktighet på landsbygden Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet. I Finland finns det för närvarande över 105 000 registrerade föreningar, och i Sverige är antalet ungefär det dubbla. Projekthelheten TALKO är ett 2,5-årigt, transnationellt Leader-samarbete, vars syfte är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att passa dagens samhälle. Namnet kommer från finlandssvenskan, där 'Talko' betyder frivilligt, oavlönat lagarbete. Projektet är ett samarbete mellan yrkeshögskolan Centria & yrkeshögskolan Novia, Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Lappland 2020. Vardera samarbetspartner driver projekt för föreningsutveckling med olika fokusområden. Leader Höga kusten ställer inom ramen för projektet frågan "Hur skapar vi mångfald i den ideella sektorn?" och fokuserar arbetet på ungas engagemang. Projektet har fyra delområden; Attitydförändring - hur skapas en positiv bild av landsbygden där unga kan trivas och utvecklas Förbättrade förutsättningar för att unga ska kunna engagera sig Ökad kunskap inom föreningslivet kring hur man stöttar ungas delaktighet och engagemang Fler unga som engagerar sig för landsbygdsutveckling i Höga kusten INFORMATION OCH KONTAKT: Kontaktperson: Projektledare Maaike Smit, 070 - 241 73 82, maaike@leaderhogakusten.se [/av_textblock] [/av_two_third] [av_one_third min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING Sökande:  Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten Fond: Landsbygdsfonden. Insatsområde: 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer Projektstöd från EU och staten: 373 679 SEK Regional finansiering: 184 051 SEK LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: attraktiva boende- och besöksmiljöer, där projektet bidrar till ett innovativt föreningsliv och ökad delaktighet och inkludering av unga i lokalsamhället. [/av_textblock] [av_hr class='invisible' height='40' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class='' admin_preview_bg=''] [av_image src='https://www.leaderhogakusten.se/wp-content/uploads/2019/03/talko_HK_RGB_800px-300x114.png' attachment='9338' attachment_size='medium' align='center' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_image] [/av_one_third] [av_hr class='invisible' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class='' admin_preview_bg=''] [av_one_third first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''] [av_image src='https://www.leaderhogakusten.se/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20190529_180945-300x225.jpg' attachment='10042' attachment_size='medium' align='center' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_image] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] Advisory Board Höga Kusten I projektet jobbar vi tillsammans med 10 unga från Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsviks kommuner. Advisory Board är rådgivande i projektets alla delar. [/av_textblock] [/av_one_third] [av_one_third min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''] [av_image src='https://www.leaderhogakusten.se/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20190612_141144-300x225.jpg' attachment='10043' attachment_size='medium' align='center' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_image] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] Projektgrupp TALKO Projektet har en rådgivande grupp med representanter från Sollefteå, Kramfors, Härnösands och Örnsköldsviks kommuner, Advisory Board Höga Kusten, Region Västernorrland, Kommunförbundet, Technichus AB, Västernorrlands idrottsförbund och föreningslivet. [/av_textblock] [/av_one_third] [av_hr class='invisible' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class='' admin_preview_bg=''] [av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat'] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] Läs mer om delprojekten hos respektive projektpartner genom att klicka på loggorna nedan: [/av_textblock] [/av_one_full] [av_hr class='invisible' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class='' admin_preview_bg=''] [av_one_third first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''] [av_image src='https://www.leaderhogakusten.se/wp-content/uploads/2019/11/talko_POL_RGB_800px-300x114.png' attachment='10082' attachment_size='medium' align='center' styling='' hover='' link='manually,https://www.leaderpolaris.se/ideelltengagemang' target='_blank' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_image] [av_hr class='invisible' height='20' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class='' admin_preview_bg=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] Leader Polaris Syftet är att höja ideell, privat och offentlig sektors kunskap om värdet av den ideella sektorn, synliggöra den ideella sektorn samt motivera till, och initiera, stöttning och utveckling av föreningslivet. Målet är att samtliga sektorer i området, genom projektet, ska ha fått tillgång till nya och uppdaterade metoder och verktyg som stärker den ideella sektorn idag och på sikt. [/av_textblock] [/av_one_third] [av_one_third min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''] [av_image src='https://www.leaderhogakusten.se/wp-content/uploads/2019/11/talko_OB_RGB_800px-300x114.png' attachment='10081' attachment_size='medium' align='center' styling='' hover='' link='manually,https://www.talkoosterbotten.fi/verktyg/' target='_blank' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class='www.talkoosterbotten.fi' admin_preview_bg=''][/av_image] [av_hr class='invisible' height='20' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class='' admin_preview_bg=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] Yrkeshögskolorna Centria & Novia Projektets syfte är att utveckla föreningsverksamheten i svenska Österbotten, med speciellt fokus på organisationsstrukturen i föreningarna. [/av_textblock] [/av_one_third][av_one_third min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''] [av_image src='https://www.leaderhogakusten.se/wp-content/uploads/2019/11/talko_LAPP_RGB_800px-300x114.png' attachment='10080' attachment_size='medium' align='center' styling='' hover='' link='manually,https://www.talkolappland.se/workshop/' target='_blank' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class='https://lappland2020.se/talko/' admin_preview_bg=''][/av_image] [av_hr class='invisible' height='20' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class='' admin_preview_bg=''] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' custom_class='' admin_preview_bg=''] Leader Lappland 2020 TALKO Lappland har fokusområdet flernivåsamverkan. Området vill visa hur man tillsammans i ett trepartnerskap kan skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn. Målsättningen är att samla aktörer från de tre olika sektorerna (offentlig, privat och ideell) och bearbeta och utveckla ett verktyg som ska ligga till grund för hur man kan skapa utveckling för den lokala bygden. [/av_textblock] [/av_one_third][av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display=''] [av_image src='https://www.leaderhogakusten.se/wp-content/uploads/2018/11/loggo-limpa-leader-Höga-Kusten.jpg' attachment='8661' attachment_size='full' align='center' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class='' admin_preview_bg=''][/av_image] [/av_one_full]

Nya metoder för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland aktörer inom mat och dryck.

Nu tar Leader Sollefteå (LUS) nästa steg för att skapa än mer aktiva och attraktiva bygder, öka medvetenheten om bygdernas potential och öka den lokala samverkan.