VÅRA PROJEKT

Leader Höga Kusten stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

.

PROJEKTUPPDATERINGAR

Resize the map
Sök
Temaområde
Kommun
Status
Loading

Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att testa en innovativ delningsplattform.

Ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande.

Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora odlingsanläggningar som finns idag

Genom att ta tillvara på matbutikernas svinn vill projektet ta fram en långsiktig och hållbar affärsmodell för företag på landsbygden.

Nu vill Bygdsam Nätradalen växla upp effekterna av donationen genom en stor satsning på kulturturism där konstverken står i fokus.

Stiftelsen Mannaminne vill nu att besökare i ännu högre grad upptäcker och utforskar den konst och det kulturarv som finns i Höga Kusten-området.