Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Från 500 000 kr till 5 000 000 kr

Genom samverkan mellan närings-, ideell-  och offentlig verksamhet har man i Sollefteå fått ihop över 5 miljoner kr för att utveckla mountainbikecyklingen i Sollefteå.

Höga Kusten Nord mot 2030

I Bygdsam Nätradalens projekt ”Lokal utveckling i Nätradalen” såg de att det finns många små företag i Nätradalen som ensamma hade svårt att ha kraften att utvecklas och ta tillvara på de möjligheter som finns kring besöksnäringen.Då tog några lokala företag tag i saken och startade ett turistbolag.

Från 500 000 kr till 5 000 000 kr

Genom samverkan mellan närings-, ideell-  och offentlig verksamhet har man i Sollefteå fått ihop över 5 miljoner kr för att utveckla mountainbikecyklingen i Sollefteå.

Höga Kusten Nord mot 2030

I Bygdsam Nätradalens projekt ”Lokal utveckling i Nätradalen” såg de att det finns många små företag i Nätradalen som ensamma hade svårt att ha kraften att utvecklas och ta tillvara på de möjligheter som finns kring besöksnäringen.Då tog några lokala företag tag i saken och startade ett turistbolag.