Inlägg

Samverkan Marieberg

/
Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något…

Bredband Kramfors

/
En satsning i Kramfors som ämnar att väcka intresse och öka…

Seniorboende Nordingrå

/
Nu ska ett unikt och vattennära boende skapas i Nordingrå intill…

Kajaksatsning Skule

/
Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet…

Samverkan i Nora

/
I Nora har ett projekt påbörjats för att öka områdets attraktivitet…

Samverkan i Lugnvik

/
I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service…

Destinationsutv. Skule

/
Ett nätverk av föreningar och företagare inom besöksnäringen…

Hållbarthet Nordvik

/
Ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor…

Kultur och näringar

/
Stiftelsen Mannaminne vill nu att besökare i ännu högre grad…