Inlägg

Mikrofond

/
Mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering,…

Entreprenörssamverkan

/
Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för…

Paraplyprojekt

/
Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande…

Ung entreprenör

/
Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar…

Kapitalförsörjning

/
Nya och hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar…

Bo leva verka

/
Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att…

Vi Landsbyggare

/
Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet…

Mat och dryck

/
Nya metoder för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland…