Inlägg

Mikrofond

/
Den ekonomiska föreningen Coompanion arbetar för att få fler…

Entreprenörssamverkan

/
Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för…

Digitala verktyg

/
För att underlätta för föreningar som arrangerar återbruksevent,…

Paraplyprojekt

/
Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande…

Ung entreprenör

/
Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar…

Kapitalförsörjning

/
Nya och hållbara finansierings- och kapitalförsörjningslösningar…

Bo leva verka

/
Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att…

Vi Landsbyggare

/
Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet…

Ung delaktighet

/
Ungdomsarbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje,…

Mat och dryck

/
Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag…