VAlberedningsmöte 4 februari 2021

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande för mötet, sekreterare och justerare

 3. Föregående protokoll/valberedningensförslag (2020)
 4. Vi går igenom LAGs ledamöter
 5. Inspel som kommit till Valberedningen

 6. Kommande programperiod/strategi
 7. Fokusgruppintervju
 8. Ev kommande nomineringsprocess
 9. Ansvarsfördelning, vem gör vad?
 10. Övriga frågor
  Styrelseutvärdering

 11. Nästa möte
 12. Mötets avslutande

.

Material till ordinarie valberedningsarbete

INfo - Ny strategi

Under vårt möte kommer vi informera om arbetet inför den kommande programperioden. Här nedan hittar ni information kring det arbetet som ni kan, om ni vill, ta del av redan innan mötet.

Informationsmaterial

Här hittar ni vår nuvarnade utvecklingsstrategi:
https://www.leaderhogakusten.se/var-strategi/

Tidsplan strategiarbete

Fokusgrupp - valberedningen

Inför de utvärderingsarbete vi gör just nu, och inför ny strategi och fortsatt valberedningsarbete 2021 – så vill vi genomföra en intervju med valberedningen under mötet. Ttitta gärna igenom frågorna innan. Maaike kommer vara med och genomföra intervjun då det är hon som har ansvar för utvärderingsarbetet.